Công ty du lịch Haivan Tourist

HAI VAN TOURIST CO.,LTD

HOTLINE: 0500. 351.9999 - Fax : 05003.77.3333

0500.351.9999

0500.359.6666

0968.71.73.73

Giá vé máy bay VietnamAirlines

GIÁ NỘI ĐỊA CẠNH TRANH

Tháng 10,11,12 năm 2016 & tháng 1 năm 2017

Đường bay

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

Tháng 01/2017

Hạng

Giá vé (VNĐ)

Hạng

Giá vé (VNĐ)

Hạng

Giá vé (VNĐ)

Hạng

Giá vé (VNĐ)

Hà Nội - Đà Nẵng

P

499

P

499

P

499

P

500

Hải Phòng - Đà Nẵng

P

399

E

550

E

550

Hà Nội - Nha Trang

P

799

P

799

P

799

P

800

Hải Phòng - Nha Trang

P

399

P

399

E

800

P

650

E

800

Hà Nội - Phú Quốc

P

899

P

899

E

1.150.000

P

900

T

1.550.000

T

1550

T

1.550.000

E

1.550.000

Hà Nội - Huế

E

800

T

1.050.000

E

650

E

650

Q

1.600.000

N

1.350.000

T

1.050.000

T

1.050.000

Hà Nội – Đà Lạt

E

1.250.000

E

1.150.000

E

1.150.000

P

800

T

1.550.000

E

1.150.000

Hà Nội - Chu Lai

P

399

P

399

P

399

E

550

Hà Nội – Quy Nhơn

P

599

E

750

E

750

P

600

T

1.100.000

T

1.100.000

T

1.100.000

Hà Nội – Vinh

E

700

E

600

E

600

P

500

T

900

Hà Nội - Đồng Hới

P

499

P

499

P

499

T

900

T

900

L

1.300.000

Hà Nội - Cần Thơ

A

999

P

799

P

799

T

1.550.000

Hà Nội - Pleiku

P

599

P

599

P

599

P

600

Hà Nội - Buôn Mê Thuột

E

1.000.000

E

850

P

599

P

700

T

1.200.000

E

850

Hà Nội – Tp. HCM

P

899

P

800

P

800

P

800

Hải Phòng - Tp. HCM

E

950

E

850

E

850

P

700

A

999

Thanh Hóa - Tp. HCM

P

699

E

850

E

850

P

700

E

850

Vinh – Tp. HCM

P

799

P

700

P

700

P

700

799

E

850

Vé được bán tại đại lý:

Số 08 – Nguyễn Văn Cừ - Trần Phú – TP Bắc Giang – Bắc Giang

Điện thoại : 02403.854.209 – 0916.940.355- 0916.433.228

Mail : phongvebacgiang@yahoo.com.vn

 Gọi Ngay